Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ sáu 15/11/2019
90% khu dân cư và 85% đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh được tuyên truyền, giáo dục pháp luật
 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Mặt trận Tổ quốc, các cấp quan tâm; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân các dân tộc và được áp dụng từng đối tượng... đã giúp người dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Mặt trận triển khai thực hiện khá tốt, có trọng tâm, trọng điểm. Đội ngũ cán bộ Mặt trận làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được củng cố, từng bước được nâng cao, nhiều tuyên truyền viên đã chủ động gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chuyên môn; đã kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động của Mặt trận. Do đó, nhiều nội dung pháp luật đã đến được với người dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của các tâng lớp Nhân dân trên địa bàn.

  

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Hội Luật gia tư vấn pháp luật trực tiếp được 36 vụ, việc cho 36 cá nhân, phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại 85 vụ việc cho 85 lượt công dân, tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở được 73 vụ việc cho 73 lượt công dân; tuyên truyền miệng với các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân, như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đất đai; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cư trú; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo… tới 90% khu dân cư và 85% đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh.

 
Bảo Ngọc
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lai Châu tăng cường các giải pháp phòng, chống cháy rừng   (15/05/2019)
 • Lai Châu có 511/699 nhà văn hóa bản bản đạt chuẩn về quy mô và diện tích   (03/05/2019)
 • Chấn chỉnh tăng cường hiệu quả hoạt động tại các chốt kiểm dịch động vật   (21/04/2019)
 • Tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II   (03/04/2019)
 • Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp   (28/03/2019)
 • Diều chỉnh một số ND thiết kế và XL kỹ thuật DA Quốc lộ 32-Thân Thuộc-Nậm Cần-Nậm Sỏ-Noong Hẻo...   (28/11/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư DA: Đường giao thông vào bản Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma(Tam Đường)   (26/11/2018)
 • Ưu tiên nguồn vốn thực hiện DA Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu dân cư TT Nậm Nhùn   (19/11/2018)
 • Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2019   (19/11/2018)
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017   (16/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)