Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 12/11/2019
Lai Châu có 511/699 nhà văn hóa bản bản đạt chuẩn về quy mô và diện tích
 

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 82/96 xã có nhà văn hóa, 699/1.023 bản có nhà văn hóa, trong đó có 45/82 nhà văn hóa xã, 511/699 nhà văn hóa bản đạt chuẩn về quy mô và diện tích; các nhà văn hoá đều được đầu tư xây dựng kiên cố; 100% nhà văn hóa xã, 80% nhà văn hóa thôn bản đã được trang cấp thiết bị.

Gắn với việc đầu tư các nhà văn hoá, các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, bản đều được xây dựng và được sử dụng đúng mục đích, là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá lành mạnh; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của Nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới; tổ chức học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, đã có 23 nhà văn hóa xã, 247 nhà văn hóa bản được đầu tư xây mới. Kinh phí hỗ trợ xây dựng là 300 triệu/01 nhà văn hoá xã, 150 triệu/01 nhà văn hóa bản; tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa là 22.951 triệu đồng. Đến nay, đa số các công trình đang hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

 
Sơn Tùng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chấn chỉnh tăng cường hiệu quả hoạt động tại các chốt kiểm dịch động vật   (21/04/2019)
 • Tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II   (03/04/2019)
 • Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp   (28/03/2019)
 • Diều chỉnh một số ND thiết kế và XL kỹ thuật DA Quốc lộ 32-Thân Thuộc-Nậm Cần-Nậm Sỏ-Noong Hẻo...   (28/11/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư DA: Đường giao thông vào bản Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma(Tam Đường)   (26/11/2018)
 • Ưu tiên nguồn vốn thực hiện DA Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu dân cư TT Nậm Nhùn   (19/11/2018)
 • Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2019   (19/11/2018)
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017   (16/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)