Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ sáu 15/11/2019
Chấn chỉnh tăng cường hiệu quả hoạt động tại các chốt kiểm dịch động vật
 
Đó là nội dung chính của Công văn số 609 /UBND-KTN được UBND tỉnh ban hành ngày 19/4.
 
Công văn nêu rõ: Thời gian qua Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi lây lan; tuy nhiên, hiện Dịch vẫn còn diễn biến phức tạp tại 04 huyện: Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ và Tam Đường. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, hiện nay các cấp chính quyền và các ngành đã tích cực và quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn Dịch; tuy nhiên hoạt động của một số chốt kiểm dịch động vật (KDĐV) còn chưa hiệu quả, trách nhiệm của cán bộ trực tại một số chốt chưa cao. Để kịp thời chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 
UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục duy trì và đảm bảo máy móc, thiết bị, vật tư hoá chất tại các chốt KDĐV; thực hiện phun tiêu độc, sát trùng nghiêm túc đối với các phương tiện ra, vào vùng dịch; xử lý nghiêm những cán bộ trực chốt KDĐV để lợn, sản phẩm của lợn trong vùng dịch vận chuyển, buôn bán ra khỏi vùng dịch. Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ tại chốt KDĐV Sơn Bình (ca trực 20 - 21 giờ ngày 15/4/2019); báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/4/2019.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức được phân công tham gia trực tại các chốt KDĐV.
 
Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo khảo sát, lắp đặt biển cảnh báo, biển hướng dẫn, gờ giảm tốc độ các phương tiện tham gia giao thông đi, về từ 2 phía các chốt KDĐV do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập, hoàn thành trước ngày 25/4/2019.
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh: Tiếp tục phân công các thành viên tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện, thành phố và hoạt động các chốt KDĐV.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II   (03/04/2019)
 • Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp   (28/03/2019)
 • Diều chỉnh một số ND thiết kế và XL kỹ thuật DA Quốc lộ 32-Thân Thuộc-Nậm Cần-Nậm Sỏ-Noong Hẻo...   (28/11/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư DA: Đường giao thông vào bản Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma(Tam Đường)   (26/11/2018)
 • Ưu tiên nguồn vốn thực hiện DA Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu dân cư TT Nậm Nhùn   (19/11/2018)
 • Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2019   (19/11/2018)
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017   (16/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)