Tiếp Công dân
Thứ ba 15/10/2019
Tiếp công dân tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 461/UBND-TD v/v tiếp công dân tháng 3 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Chủ trì: đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thành phần mời tham gia:
 
Theo Thông báo số 07/TB-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tư pháp, Thanh tra tỉnh.
 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu – Trưởng Ban Tiếp công dân; chuyên viên Ban Tiếp công dân.
 
Lãnh đạo UBND và đại diện các phòng, ban chuyên môn có liên quan của thành phố.
 
THỜI GIAN: bắt đầu từ 14h00' ngày 29/3/2019.
 
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (tổ 12, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu).
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thành phố Lai Châu chuẩn bị nội dung hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung của công dân Thân Văn Dũng, Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Thị Hoa đề nghị xem xét lại nội dung theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh.
 
Giao Thanh tra tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đế nội dung của công dân Đỗ Thị Lan.
 
Giao UBND thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung của công dân Phạm Thị Nguyệt.
 
Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   (26/03/2019)
 • Lịch tiếp công dân tháng 3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnht (từ 08h00' đến 11h30' - 29/3/2019)   (22/03/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2018   (13/03/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2018   (17/01/2019)
 • Trả lại đơn của công dân Ông Lò Văn Chiêng, Bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên   (04/01/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018   (18/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Thào A Phang đến UBND huyện Tân Uyên   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Vàng Văn Thuận đến Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Lò Văn Pùn đến UBND huyện Tân Uyên   (12/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Hạng Chờ Sình - Bản Nậm Dính, xã Tà Tổng (Mường Tè)   (10/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Thôn Tây Nguyên, xã Mường So(Phong thổ)   (10/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ   (07/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân của bà Lầu Thị Dính - Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, Điện Biên Đông(Điện Biên)   (07/12/2018)
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Phương hướng năm 2019   (03/12/2018)
 • Giao nhiệm vụ trả lời đơn của công dân bà Nguyễn Thị Nhàn, Tập thể NH CSXH, huyên Nậm Nhùn   (02/12/2018)