Lịch công tác
Thứ ba 15/10/2019
Lịch công tác tuần thứ 12 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/3 đến 24/3/2019
 

Ngày
Sáng
Chiều
Thứ Hai
Ngày 18/3
- 8h: Đ/c Chủ tịch làm việc với cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tại phòng Truyền thống Văn phòng UBND tỉnh.
- Đ/c Tống Thanh Hải đi công tác tỉnh Cao Bằng.
- 7h30: Đ/c Giàng A Tính đi công tác huyện Sìn Hồ.
- 14h: Đ/c Chủ tịch làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Tài chính về các nhiệm vụ đang triển khai do sở tham mưu tại Sở Tài chính.
- Đ/c Tống Thanh Hải đi công tác tỉnh Cao Bằng.
- 13h30: Đ/c Giàng A Tính đi công tác huyện Sìn Hồ.
Thứ Ba
Ngày 19/3
- 8h: Đ/c Chủ tịch làm việc với Công an tỉnh.
- 7h30: Đ/c Tống Thanh Hải dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tại tỉnh Cao Bằng.
- 8h: Đ/c Giàng A Tính dự công bố Quyết định thành lập Tổ công tác, kiểm tra, rà soát, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Bản Chát tại phòng họp tầng 3, UBND tỉnh.
- 14h: Đ/c Chủ tịch làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nhiệm vụ đang triển khai do sở tham mưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 14h: Đ/c Tống Thanh Hải dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tại tỉnh Cao Bằng.
 
Thứ Tư
Ngày 20/3
- 8h: Đ/c Chủ tịch làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 tại phòng họp số 10, Trung tâm hội nghị văn hoá tỉnh.
- 8h: Đ/c Giàng A Tính làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 tại phòng họp số 10, Trung tâm hội nghị văn hoá tỉnh.
- 13h30: Đ/c Chủ tịch, đ/c Tống Thanh Hải, đ/c Giàng A Tínhhọp UBND tỉnh tháng 3/2019 tại phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị văn hoá tỉnh.
- 16h: Đ/c Chủ tịch, đ/c Giàng A Tính họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phòng họp phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị văn hoá tỉnh.
- 16h: Đ/c Tống Thanh Hải đón Đoàn giám sát của Quốc hội về giáo dục nghề nghiệp tại KS Mường Thanh.
Thứ Năm
Ngày 21/3
- 7h30 đến 9h30: Đ/c Chủ tịch khảo sát điểm du lịch Thác Tác Tình huyện Tam Đường gắn với du lịch văn hoá, sinh thái bản Sì Thâu Chải, huyện Tam Đường.
- 10h: Đ/c Chủ tịch làm việc với huyện Tam Đường.
- 8h: Đ/c Tống Thanh Hải cùng Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Trưởng CĐCĐ tỉnh.
- 7h30: Đ/c Giàng A Tính kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện và công tác giảm nghèo huyện Nậm Nhùn.
- 14h: Đ/c Tống Thanh Hải cùng Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh.
- 13h30: Đ/c Giàng A Tính kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện và công tác giảm nghèo huyện Nậm Nhùn.
Thứ Sáu
Ngày 22/3
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ (dự kiến).
- 8h: Đ/c Tống Thanh Hải làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội tại Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
- 7h30: Đ/c Giàng A Tính kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện và công tác giảm nghèo huyện Nậm Nhùn.
- 14h: Đ/c Chủ tịch, đ/c Tống Thanh Hải, đ/c Giàng A Tính giao ban Thường trực UBND tỉnh tại phòng họp Thường trực UBND tỉnh.
- 16h: Đ/c Chủ tịch, đ/c Giàng A Tính làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về giải quyết việc giao đất để triển khai dự án quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ trung tâm thành phố tại phòng họp tầng 3, UBND tỉnh.
Thứ Bảy
Ngày 23/3
- 8h đến 9h30: Đ/c Chủ tịch thăm và kiểm tra một số công trình phục vụ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh và khảo sát Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí và đô thị sinh thái Pu Sam Cáp.
- 10h: Đ/c Chủ tịch Làm việc với thành phố Lai Châu.
 
Chủ nhật
Ngày 24/3
 
 

 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lịch công tác tuần thứ 11 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/3 đến 17/3/2019   (11/03/2019)
 • Lịch công tác tuần thứ 47 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/11 đến 25/11/2018   (20/11/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 45 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/11 đến 11/11/2018   (05/11/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 42 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/10 đến 21/10/2018   (15/10/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 41 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/10 đến 14/10/2018   (08/10/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 39 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/9 đến 30/9/2018   (24/09/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 38 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/9 đến 23/9/2018   (19/09/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 34 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/8 đến 26/8/2018   (20/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 33 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/8 đến 19/8/2018   (13/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 32 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/8 đến 12/8/2018   (06/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 30 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/7 đến 29/7/2018   (24/07/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 25 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/6 đến 24/6/2018   (18/06/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 24 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/6 đến 17/6/2018   (13/06/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 22 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/5 đến 03/6/2018   (28/05/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 15 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/4 đến 15/4/2018   (09/04/2018)