Tiếp Công dân
Thứ ba 15/10/2019
Trả lại đơn của công dân Ông Lò Văn Chiêng, Bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên
 

Ban Tiếp công dân tỉnh nhận thấy nội dung đơn trùng với nội dung đơn ông đã gửi UBND tỉnh ngày 07/8/2018 và đã được Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên trả lời tại Công văn số 684a/UBND-TN&MT ngày 20/9/2018.

Ngày 20/12/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhận được đơn của ông Lò Văn Chiêng; Bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên , tỉnh Lai Châu đề nghị xem xét được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để làm tuyến đường đi xã Tà Mít thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Bản Chát và việc UBND xã Nậm Sỏ chuyển nhượng số đất của gia đình ông cho cá nhân khác sử dụng.

  
Sau khi xem xét, Ban Tiếp công dân tỉnh nhận thấy nội dung đơn trùng với nội dung đơn ông đã gửi UBND tỉnh ngày 07/8/2018 và đã được Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên trả lời tại Công văn số 684a/UBND-TN&MT ngày 20/9/2018.

  
Vậy Ban Tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và đề nghị ông nếu có ý kiến kiến nghị liên hệ với UBND huyện Tân Uyên để được xem xét trả lời theo quy định.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018   (18/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Thào A Phang đến UBND huyện Tân Uyên   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Vàng Văn Thuận đến Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Lò Văn Pùn đến UBND huyện Tân Uyên   (12/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Hạng Chờ Sình - Bản Nậm Dính, xã Tà Tổng (Mường Tè)   (10/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Thôn Tây Nguyên, xã Mường So(Phong thổ)   (10/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ   (07/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân của bà Lầu Thị Dính - Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, Điện Biên Đông(Điện Biên)   (07/12/2018)
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Phương hướng năm 2019   (03/12/2018)
 • Giao nhiệm vụ trả lời đơn của công dân bà Nguyễn Thị Nhàn, Tập thể NH CSXH, huyên Nậm Nhùn   (02/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Hà Văn Liến đến Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Sơn đến UBND huyện Tân Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lờ A Chống và 14 công dân Bản Tào Cù Nha(Mù Cang Chả)   (24/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị ,phản ánh của công dân bà Đỗ Thị Sánh đến UBND thành phố Lai Châu   (22/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018   (20/11/2018)