Tiếp Công dân
Thứ ba 15/10/2019
Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Thào A Phang đến UBND huyện Tân Uyên
 

 Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn của ông Thào A Phang và 12 hộ gia đình tại bản Hua Cưởm 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên chỉ đạo, khảo sát, đề xuất lập phương án cụ thể giải quyết và trả lời công dân theo quy định.

Ngày 10/12/2018, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhận được đơn của ông Thào A Phang và 12 hộ gia đình tại bản Hua Cưởm 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đơn có nội dung: 13 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ nguy hiểm sạt lở của địa bàn xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên. Hiện nay các hộ dân đã tìm được lô đất ở địa bàn Hua Cưởm 3, nhưng chưa có bồi thường về tài chính nên chưa di chuyển được. Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho các hộ dân được di chuyển về nơi ở mới.


Thực hiện ý kiến của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên chỉ đạo, khảo sát, đề xuất lập phương án cụ thể giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Đồng thời báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 12/01/2019.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Vàng Văn Thuận đến Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Lò Văn Pùn đến UBND huyện Tân Uyên   (12/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Hạng Chờ Sình - Bản Nậm Dính, xã Tà Tổng (Mường Tè)   (10/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Thôn Tây Nguyên, xã Mường So(Phong thổ)   (10/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ   (07/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân của bà Lầu Thị Dính - Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, Điện Biên Đông(Điện Biên)   (07/12/2018)
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Phương hướng năm 2019   (03/12/2018)
 • Giao nhiệm vụ trả lời đơn của công dân bà Nguyễn Thị Nhàn, Tập thể NH CSXH, huyên Nậm Nhùn   (02/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Hà Văn Liến đến Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Sơn đến UBND huyện Tân Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lờ A Chống và 14 công dân Bản Tào Cù Nha(Mù Cang Chả)   (24/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị ,phản ánh của công dân bà Đỗ Thị Sánh đến UBND thành phố Lai Châu   (22/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018   (20/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Trần Thị Huệ, Số 043, tổ 4, phường Đoàn Kết, TP Lai   (19/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân của ông Vàng A Khay, Bản Hua Pù, xã Hố Mít(Tân Uyên)   (19/11/2018)