Tiếp Công dân
Thứ ba 15/10/2019
Trả lại đơn của công dân Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Thôn Tây Nguyên, xã Mường So(Phong thổ)
 
Ban Tiếp công dân về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Thôn Tây Nguyên, xã Mường So, huyện Phong thổ đến Chủ tịch UBND huyện Phong thổ xem xét, giải quyết và trả lời công dân.
      
Đơn có nội dung: Căn cứ Công văn số 121/BTCD ngày 15/8/2018 của Ban Tiếp công dân về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Phong thổ xem xét, giải quyết và trả lời công dân. Nhưng đến nay gia đình bà chưa nhận được công văn trả lời và UBND huyện Phong Thổ chưa có buổi làm việc với các hộ tranh chấp. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét và trả lời gia đình theo quy định.
 
Sau khi xem xét, Ban Tiếp công dân tỉnh nhận thấy nội dung đơn của bà đã được Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ trả lời tại Công văn số 1166/UBND-TNMT ngày 26/9/2018.

Vậy Ban Tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và đề nghị bà nếu có ý kiến kiến nghị liên hệ với UBND huyện Phong Thổ để được xem xét trả lời theo quy định.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ   (07/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân của bà Lầu Thị Dính - Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, Điện Biên Đông(Điện Biên)   (07/12/2018)
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Phương hướng năm 2019   (03/12/2018)
 • Giao nhiệm vụ trả lời đơn của công dân bà Nguyễn Thị Nhàn, Tập thể NH CSXH, huyên Nậm Nhùn   (02/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Hà Văn Liến đến Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Sơn đến UBND huyện Tân Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lờ A Chống và 14 công dân Bản Tào Cù Nha(Mù Cang Chả)   (24/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị ,phản ánh của công dân bà Đỗ Thị Sánh đến UBND thành phố Lai Châu   (22/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018   (20/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Trần Thị Huệ, Số 043, tổ 4, phường Đoàn Kết, TP Lai   (19/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân của ông Vàng A Khay, Bản Hua Pù, xã Hố Mít(Tân Uyên)   (19/11/2018)
 • Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh   (13/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018   (06/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lò Văn Dân đại diện 30 hộ dân bản Mường Tè   (05/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Dì A Xà, huyện Phong Thổ   (05/11/2018)