Tiếp Công dân
Thứ ba 15/10/2019
Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ
 
 Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Phong Thổ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét và trả lời công dân theo quy định.
 
 Ngày 03/12/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhận được đơn của bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đề nghị được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.
  
Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ các quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Phong Thổ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét và trả lời công dân theo quy định. Đồng thời báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/01/2019.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Trả lại đơn của công dân của bà Lầu Thị Dính - Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, Điện Biên Đông(Điện Biên)   (07/12/2018)
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Phương hướng năm 2019   (03/12/2018)
 • Giao nhiệm vụ trả lời đơn của công dân bà Nguyễn Thị Nhàn, Tập thể NH CSXH, huyên Nậm Nhùn   (02/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Hà Văn Liến đến Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Sơn đến UBND huyện Tân Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lờ A Chống và 14 công dân Bản Tào Cù Nha(Mù Cang Chả)   (24/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị ,phản ánh của công dân bà Đỗ Thị Sánh đến UBND thành phố Lai Châu   (22/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018   (20/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Trần Thị Huệ, Số 043, tổ 4, phường Đoàn Kết, TP Lai   (19/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân của ông Vàng A Khay, Bản Hua Pù, xã Hố Mít(Tân Uyên)   (19/11/2018)
 • Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh   (13/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018   (06/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lò Văn Dân đại diện 30 hộ dân bản Mường Tè   (05/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Dì A Xà, huyện Phong Thổ   (05/11/2018)
 • Chuyển, trả lời đơn của công dân ông Vàng A Dén - Bản Căn Co, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ   (01/11/2018)