Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ sáu 15/11/2019
Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư DA: Đường giao thông vào bản Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma(Tam Đường)
 
UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành. Việc điều chỉnh dự án phải đảm bảo nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã duyệt.
 
UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 138/TTr-QLDA ngày 22/10/2018 của Ban QLDA huyện Tam Đường và Công văn số 1244/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 05/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư dự án: Đường giao thông vào bản Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma, huyện Tam Đường.
 
 
Sau khi xem xét, UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư dự án, cụ thể như sau:
 
- Nội dung điều chỉnh:
 
+ Nền đường: Điều chỉnh cục bộ một số vị trí trên tuyến.
 
+ Hệ thống thoát nước: Điều chỉnh một số cống thoát nước, ngầm tràn cho phù hợp với địa hình thực tế.
 
- Nội dung bổ sung:
 
+ Bổ sung kè rọ đá tại một số vị trí có nguy cơ sạt lở mái ta luy trên tuyến.
 
+ Bổ sung một số đoạn tuyến vuốt nối lên bản, trường học và một số vị trí cho phù hợp với địa hình thực tế.
 
+ Bổ sung chiều dài mặt đường bê tông.
 
+ Bổ sung rãnh bê tông tại một số vị trí có độ dốc dọc lớn; bổ sung mương thủy lợi có tấm đậy với chiều dài khoảng 60m cho những đoạn đi qua khu dân cư; bổ sung một số cống thoát nước ngang, ống HDPE, cống thủy lợi để lấy nướclàm ruộng cho Nhân dân.
 
UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành. Việc điều chỉnh dự án phải đảm bảo nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã duyệt. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Ưu tiên nguồn vốn thực hiện DA Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu dân cư TT Nậm Nhùn   (19/11/2018)
 • Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2019   (19/11/2018)
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017   (16/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)
 • Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025   (12/09/2018)
 • Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước   (12/09/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)