Lịch công tác
Thứ ba 15/10/2019
Lịch công tác tuần thứ 47 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/11 đến 25/11/2018
 

Ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
19/11/2018
- Đ/c Chủ tịch dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
- Đ/c Chủ tịch dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
Thứ ba
20/11/2018
- Đ/c Chủ tịch dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
- Đ/c Chủ tịch dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
Thứ tư
21/11/2018
- Đ/c Chủ tịch dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
- Đ/c Chủ tịch dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Cao Bằng.
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
Thứ năm
22/11/2018
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
- Đ/c Giàng A Tính kiểm tra một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và các dự án thuỷ điện.
Thứ sáu
23/11/2018
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch dự hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 17.
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch dự hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 17.
Thứ bảy
24/11/2018
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch dự hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 17.
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch dự hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 17.
Chủ nhật
25/11/2018
 
 

 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lịch công tác tuần thứ 45 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/11 đến 11/11/2018   (05/11/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 42 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/10 đến 21/10/2018   (15/10/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 41 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/10 đến 14/10/2018   (08/10/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 39 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/9 đến 30/9/2018   (24/09/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 38 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/9 đến 23/9/2018   (19/09/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 34 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/8 đến 26/8/2018   (20/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 33 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/8 đến 19/8/2018   (13/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 32 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/8 đến 12/8/2018   (06/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 30 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/7 đến 29/7/2018   (24/07/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 25 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/6 đến 24/6/2018   (18/06/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 24 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/6 đến 17/6/2018   (13/06/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 22 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/5 đến 03/6/2018   (28/05/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 15 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/4 đến 15/4/2018   (09/04/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 12 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/3 đến 25/3/2018   (19/03/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 11 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12/3 đến 18/3/2018   (12/03/2018)