Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 12/11/2019
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035
 
UBND tỉnh chỉ đạo Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiên cứu, khảo sát đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tiến hành đồng thời việc đề xuất phương án đấu nối để điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu cho phù hợp. 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 708/TTr-SCT ngày 21/8/2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiên cứu, khảo sát đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tiến hành đồng thời việc đề xuất phương án đấu nối để điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu cho phù hợp; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu đảm bảo tính tổng thể chung.
 
 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển du lịch đến 2020   (04/09/2018)
 • Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án XD triển khai KH thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VH - XH ASEAN   (22/08/2018)
 • Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017   (14/08/2018)
 • Triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (13/08/2018)
 • Bốn năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2017, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020   (09/08/2018)
 • Đánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020   (03/08/2018)
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn Nhà nước   (01/08/2018)
 • Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ   (24/07/2018)
 • Lựa chọn doanh nghiệp tham gia “Hội chợ Hàng Việt – Đà Nẵng 2018”   (24/07/2018)
 • Đẩy mạnh thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018   (17/07/2018)
 • Thực hiện kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh   (17/07/2018)
 • Phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018   (10/07/2018)
 • Điều chỉnh kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (09/07/2018)
 • Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   (06/07/2018)
 • Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện CT 135 giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị kế hoạch năm 2019   (05/07/2018)