Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ ba 12/11/2019
Tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn NN theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017
 
UBND tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 
      
Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý;
 
Căn cứ Công văn số 129/EVNNPC-KH+TCKT+KD ngày 12/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg;
 
UBND tỉnh Lai Châu tổng hợp các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu tiếp nhận theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
(Có danh mục tài sản chi tiết kèm theo)

UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, tiếp nhận tài sản để UBND tỉnh Lai Châu giao các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục bàn giao tài sản theo quy định

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (13/08/2018)
 • Bốn năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2017, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020   (09/08/2018)
 • Đánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020   (03/08/2018)
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn Nhà nước   (01/08/2018)
 • Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ   (24/07/2018)
 • Lựa chọn doanh nghiệp tham gia “Hội chợ Hàng Việt – Đà Nẵng 2018”   (24/07/2018)
 • Đẩy mạnh thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018   (17/07/2018)
 • Thực hiện kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh   (17/07/2018)
 • Phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018   (10/07/2018)
 • Điều chỉnh kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (09/07/2018)
 • Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   (06/07/2018)
 • Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện CT 135 giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị kế hoạch năm 2019   (05/07/2018)
 • Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 ước thực hiện năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019   (05/07/2018)
 • Giải ngân vốn di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát   (03/07/2018)
 • Báo cáo tổng hợp nhà chung cư được XD trước năm 1994, nhà chung cư có dấu hiệu hư hỏng nặng...   (02/07/2018)