Sở Lao động - TB&XH
Thứ sáu 15/11/2019
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
 

1. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Trình tự thực hiện
Bước 1:Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Bước 2:Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc:
- Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp.
- Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ).
 Bước 4: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Phòng Nội vụ hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ).
 Bước 5: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Chỉ đạo Sở Nội vụ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 3A, 3B, 3C kèm theo biểu tổng hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lập theo mẫu số 4A, 4B, 4C ban hành kèm theo Thông tư 08).
- Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là TNXP, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP cấp tỉnh đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định.
- Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  quản lý.
Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP (theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  hoàn thành việc tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp một lần (lập theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 08) kèm theo công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp một lần, gửi 02 bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.
- Sau khi ra Quyết định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  cấp huyện có trách nhiệm gửi kết quả về Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
 Bước 6: Nhận kết quả Tại Bộ phận một cửa một cửa UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp nhận hộ phải mang  giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện
 Nộp hồ sơ trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ
a)    Thành phần hồ sơ gồm:
+ Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã):
Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.
Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 08).
+ Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B)
b)    Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
25 ngày làm việc (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường bưu điện)
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của TNXP
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, phòng Nội vụ cấp huyện, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và xã hội.
- Cơ quan phối hợp:Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định trợ cấp một lần
Lệ phí
 Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội vềƯu đãi người có công với cách mạng.
- Pháp lệnh số 04/2012/PL -UBTVQH ngày 16/7/2012 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;
- Thông tư liên tịch s 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ   (31/05/2017)
 • Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ; đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ.   (31/05/2017)
 • Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang   (31/05/2017)
 • Thủ tục hỗ trợ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ   (31/05/2017)
 • Thủ tục mua Bảo hiểm Y tế cho người có công và thân nhân   (31/05/2017)
 • Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng   (31/05/2017)
 • Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:   (31/05/2017)
 • Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đối với các trường hợp hồ sơ do ngành LĐ   (31/05/2017)
 • Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩ   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt t   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ   (31/05/2017)
 • Thủ tục giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (31/05/2017)
 • Hồ sơ hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (31/05/2017)