Sở Lao động - TB&XH
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng
 
1. Thủ tục cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người thuộc diện được hỗ trợ nhà ở chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận một cửa của - Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Công chức Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.
Bước 3: Xét duyệt hồ sơ
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, mức hỗ trợ theo từng hộ và tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội .
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan xét duyệt, tổng hợp trình UBND cấp huyện phê duyệt.
- Sau khi có kết quả Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  cấp huyện có trách nhiệm gửi kết quả về UBND cấp xã.
Bước 4: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa' - Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn Trường hợp nhận hộ phải mang giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở (Phụ lục số 1)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết
Văn bản không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính cấp huyện; UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và kinh phí hỗ trợ
Lệ phí
 Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở (Phụ lục số 1) Ban hành kèm theo Thông tư số Số 98/2013/TT-BTC, ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Theo Điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
1. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ
Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:
1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
c) Thân nhân liệt sỹ;
d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
h) Bệnh binh;
i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
m) Người có công giúp đỡ cách mạng.
 2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:
a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;
b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Pháp lệnh số 26/2005/PL -UBTVQH ngày 29/6/2005 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội .
   - Pháp lệnh số 04/2012/PL -UBTVQH ngày 16/7/2012 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
- Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
 - Thông tư số số 98/2013/TT-BTC, ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi   (31/05/2017)
 • Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi c   (31/05/2017)
 • Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ   (31/05/2017)
 • Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt   (31/05/2017)
 • Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con củ   (31/05/2017)
 • Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình   (31/05/2017)
 • Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực   (31/05/2017)
 • Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến   (31/05/2017)
 • Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh   (31/05/2017)
 • Thủ tục công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh   (31/05/2017)
 • Thủ tục bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh   (31/05/2017)
 • Thủ tục bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh   (31/05/2017)
 • Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   (31/05/2017)
 • Đăng ký bổ sung hoạt động GD nghề nghiệp - GDTX trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm   (31/05/2017)
 • Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp   (31/05/2017)