Sở Lao động - TB&XH
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
 
8. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Trình tự thực hiện
 Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền 
 Bước 2: Cá nhân nộp giấy ủy quyền tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 Bước 3: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.
Bước 4: Nhận kết quả
- Địa điểm: Tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp nhận hộ phải mang  giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Giấy ủy quyền
b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ
Thời hạn giải quyết
01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).
Lệ phí
 Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi c   (31/05/2017)
 • Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ   (31/05/2017)
 • Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt   (31/05/2017)
 • Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con củ   (31/05/2017)
 • Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình   (31/05/2017)
 • Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực   (31/05/2017)
 • Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến   (31/05/2017)
 • Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh   (31/05/2017)
 • Thủ tục công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh   (31/05/2017)
 • Thủ tục bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh   (31/05/2017)
 • Thủ tục bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh   (31/05/2017)
 • Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   (31/05/2017)
 • Đăng ký bổ sung hoạt động GD nghề nghiệp - GDTX trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm   (31/05/2017)
 • Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp   (31/05/2017)
 • Đăng ký hoạt động GD nghề nghiệp - GDTX trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục   (31/05/2017)