Lĩnh vực Lao động TBXH cấp xã
Thứ ba 12/11/2019
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
 

1. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở lập Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu), gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - UBND cấp xã.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
   + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị của hộ gia đình, Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định
Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.
Bước 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Bước 7. Trả kết quả
Sau khi có kết quả cấp huyện gửi kết quả về cấp xã.
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp xã.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
     Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 136/2013/ NĐ-CP.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định trợ giúp của Chủ tịch UBND cấp xã               
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính);

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 2. Thủ tục đề nghị giải quyết hưởng chế độ thờ cúng đối với liệt sỹ   (26/09/2014)
 • 1. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng c   (26/09/2014)
 • 7. Thủ tục đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"   (26/09/2014)
 • 6. Thủ tục xác nhận vào giấy đề nghị đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ   (26/09/2014)
 • 5. Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần   (26/09/2014)
 • 4. Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạ   (26/09/2014)
 • 3. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng   (26/09/2014)
 • 2. Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá   (26/09/2014)
 • 1. Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (26/09/2014)
 • 14. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (26/09/2014)
 • 14. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (26/09/2014)
 • 13. Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm Y tế cho người có công   (26/09/2014)
 • 12. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng   (26/09/2014)
 • 11. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng   (26/09/2014)
 • 10. Thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng   (26/09/2014)