Lĩnh vực Lao động TBXH
Thứ tư 13/11/2019
Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi...
 

6. Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TBXH
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ sở chăm sóc người cao tuổi lập hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - HĐND - UBND cấp huyện.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
   + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trình tự thực hiện.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.
Bước 4. Trả kết quả.
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - HĐND - UBND cấp huyện.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
     Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi của cơ sở;
- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở.
- Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 06/2011/NĐ-CP.
* Hồ sơ điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi bao gồm:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;
- Giấy tờ chứng minh bị mất, bị hư hỏng giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi;
- Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Người đại diện của cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - TBXH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở chăm sóc NCT
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép hoạt động              
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
2. Người đứng đầu cơ sở và nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người cao tuổi phải đáp ứng điều kiện:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;
- Có sức khỏe và kỹ năng để chăm sóc người cao tuổi.
3. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải bảo đảm điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành   (24/05/2017)
 • Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huy   (24/05/2017)
 • Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp   (24/05/2017)
 • Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất   (24/05/2017)
 • Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn...   (24/05/2017)
 • Thủ tục cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"   (25/09/2014)
 • Thủ tục cấp giấy giới thiệu và đề nghị hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cố   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm Y tế cho người có công   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (25/09/2014)
 • Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị đị   (25/09/2014)
 • Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (25/09/2014)