Lĩnh vực Xây dựng
Thứ sáu 15/11/2019
Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở
 

9. Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở
Trình tự thực hiện:
Căn cứ vào báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra, đối chiếu với danh sách người có công đang quản lý, tổng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện (theo mẫu quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh).
Cách thức thực hiện:
     Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
   Không quy định
Thời hạn giải quyết:
    Không quy định
Đối tượng thực hiện TTHC:
    Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Công thương.
Kết quả thực hiện TTHC:
Danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở do UBND cấp huyện phê duyệt
Lệ phí:
    Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tổng hợp danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở theo phụ lục số III tại Thông tư s09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
 - Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/TT-BXD ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
 

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.   (23/05/2017)
 • Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.   (23/05/2017)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)