Lĩnh vực Xây dựng
Thứ ba 12/11/2019
Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.
 

8. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện; thành phố.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày hành chính trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - UBND cấp huyện; thành phố.
 + Thời gian nhận kết quả: Các ngày hành chính trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Khi đến nhận kết quả người đến nhận phải mang theo giấy hẹn.      
 
Cách thức thực hiện:
    Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
văn bản xin cung cấp thông tin quy hoạch;
 
 
Thời hạn giải quyết:
     10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
    - Cá nhân;
    - Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); Phòng quản lý đô thị (thành phố Lai Châu).
- Cơ quan phối hợp:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận.
 
Lệ phí:
Không.
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không.
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.
 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.   (23/05/2017)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)