Sở Xây dựng
Thứ ba 12/11/2019
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
 

 20. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 5 – Nhà F – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh – Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3792 385.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày hành chính trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 5 – Nhà F – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh – Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu
 + Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3792 385.
 + Thời gian nhận kết quả: Các ngày hành chính trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
     - Khi đến nhận kết quả người đến nhận phải mang theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
A) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và các văn bản pháp lý có liên quan;
2. Thuyết minh nhiệm vụ;
3. Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/25.000-1/100.000 đối với quy hoạch chung và tỷ lệ 1/5.000-1/10.000 đối với quy hoạch chi tiết;
4. Văn bản tổng hợp ý kiến của nhân dân khu vực lập quy hoạch về nhiệm vụ quy hoạch.
B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
    25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
   Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Sở Xây dựng Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
    Văn bản chấp thuận
Lệ phí:
    Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
   Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
    Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
 - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung.   (23/05/2017)
 • Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.   (23/05/2017)
 • Giới thiệu địa điểm xây dựng   (23/05/2017)
 • Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.   (23/05/2017)
 • Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cánh mạng về nhà ở   (23/05/2017)
 • Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.   (23/05/2017)
 • Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở do UBND cấp tỉnh chấp thuận.   (23/05/2017)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến   (23/05/2017)