Sở Xây dựng
Thứ ba 12/11/2019
Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung.
 

21. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 5 – Nhà F – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh – Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3792 385.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày hành chính trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Xây dựng Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 5 – Nhà F – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh – Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu
 + Điện thoại: 0231 3876 985; Fax: 0231 3792 385.
 + Thời gian nhận kết quả: Các ngày hành chính trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
     - Khi đến nhận kết quả người đến nhận phải mang theo giấy hẹn..
Cách thức thực hiện:
   Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
A) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng và các văn bản pháp lý có liên quan;
2. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt;
3. Thuyết minh quy hoạch;
4. Bản vẽ quy hoạch:
- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (tỷ lệ 1/50.000 – 1/250.000);
- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng;
- Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 2 phương án kể cả phương án chọn);
- Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch;
- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị;
- Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
- Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
5. Văn bản tổng hợp ý kiến của nhân dân khu vực lập quy hoạch về nhiệm vụ quy hoạch.
B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC:
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Sở Xây dựng Lai Châu.
Kết quả thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận
Lệ phí:
» Lệ phí thẩm định: Tính theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (có phụ lục định kèm).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.   (23/05/2017)
 • Giới thiệu địa điểm xây dựng   (23/05/2017)
 • Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.   (23/05/2017)
 • Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cánh mạng về nhà ở   (23/05/2017)
 • Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.   (23/05/2017)
 • Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở do UBND cấp tỉnh chấp thuận.   (23/05/2017)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến   (23/05/2017)