Sở Xây dựng
Thứ sáu 15/11/2019
Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cánh mạng về nhà ở
 

16. Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cánh mạng về nhà ở
Trình tự thực hiện:
Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu với quy định để lập, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nêu rõ số lượng người có công được hỗ trợ, phân theo các mức hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và dự toán kinh phí các nguồn vốn để thực hiện.
Cách thức thực hiện:
     Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
   A) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Sở Xây dựng và dự thảo Đề án phê duyệt hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trong đó dự thảo Đề án nêu rõ các nội dung sau: số lượng người được hỗ trợ (số đối tượng được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở), dự toán kinh phí các nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ theo các mức quy định, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện.
- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan (Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và xã hội).
B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
    Không quy định
Đối tượng thực hiện TTHC:
    Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Lai Châu
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương và các Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện TTHC:
 Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cánh mạng về nhà ở
Lệ phí:
    Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tổng hợp danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở (Mẫu báo cáo của UBND cấp tỉnh theo Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
 - Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/TT-BXD ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
 

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.   (23/05/2017)
 • Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở do UBND cấp tỉnh chấp thuận.   (23/05/2017)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thẩm quyền giải quy   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Tỉnh   (23/05/2017)