Sở Xây dựng
Thứ ba 12/11/2019
Thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở
 
3. Thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
Trình tự thực hiện:
Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
A. Thành phần hồ sơ:
- thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo
Đối tượng thực hiện TTHC
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Sở Xây dựng Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng; bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Sở Xây dựng Lai Châu.
Kết quả thực hiện TTHC:
    Văn bản trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua
Lệ phí:
không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
    Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, ngày 25/11/2014;
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản   (23/05/2017)
 • Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định đầu   (23/05/2017)
 • 10. Thoả thuận và giới thiệu địa điểm vị trí khu đất thuộc quy hoạch huyện.   (24/09/2014)
 • 11. Thoả thuận và giới thiệu địa điểm thuộc quy hoạch thị xã.   (24/09/2014)
 • 8. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch.   (24/09/2014)
 • 9. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.   (24/09/2014)
 • 7. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông thôn.   (24/09/2014)
 • 6. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung.   (24/09/2014)
 • 5. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết.   (24/09/2014)
 • 4. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình.   (24/09/2014)
 • 3. Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình.   (24/09/2014)
 • 2. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình xây dựng.   (24/09/2014)
 • 1. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2).   (24/09/2014)
 • 8. Điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng   (24/09/2014)
 • 7. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp sửa chữa cải tạo.   (24/09/2014)