Sở Văn hoá TT&DL
Thứ ba 12/11/2019
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
 

19. Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu.
- Địa chỉ: Tầng 5, nhà D, Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313.798.829; Fax: 02313.876.504.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7h30' đến 11h30',
+ Chiều từ 13h30' đến 16h30'
 Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Bước 3: Nhận kết quả
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu.
- Địa chỉ: Tầng 5, nhà D, Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong – TP. Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313.798.829; Fax: 02313.876.504
- Thời gian trao trả kết quả: 
+ Sáng từ 7h30' đến 11h30',
+ Chiều từ 13h30' đến 16h30'
Thời gian trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Cách thức thực hiện:
- Trụ sở cơ quan hành chính
- Qua đường bưu điện 
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
a. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc;
2. Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng);
3. Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc.
4. 02 ảnh cỡ 3 x 4cm
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (cấp lại).
Lệ phí:
Không quy định lệ phí trong các văn bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc theo mẫu số M9a1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008;
 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009;
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 20/02/2015.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình   (18/04/2017)
 • Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình   (18/04/2017)
 • Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình   (18/04/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình   (18/04/2017)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình   (18/04/2017)
 • Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể   (18/04/2017)
 • Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuậ   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật   (18/04/2017)
 • Cấp giấy phép phổ biến phim   (18/04/2017)