Sở Giao thông - Vận tải
Thứ sáu 15/11/2019
Giải quyết đơn tố cáo
 

2. Giải quyết đơn tố cáo
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp đơn khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) tại phòng tiếp công dân - Sở Giao thông vận tải Lai Châu (hoặc gửi qua đường bưu điện)
+ Điện thoại: 0231 3875 263; Fax: 0231 3876717.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30
- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đảm bảo các điều kiện thụ lý giải quyết, đủ hồ sơ) cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn trả kết quả hoặc gửi thông báo thụ lý giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết (nếu đơn khiếu nại gủi qua đường bưu điện), trường hợp không thụ lý giải quyết tố cáo sẽ nêu rõ lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.
- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thờii hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân - Sở Giao thông vận tải
- Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30’
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn tố cáo
- Tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo…
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)                       
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo là 90 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết tố cáo.
- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày làm việc; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.
Đối tượng thực hiện TTHC
Cá nhân.
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra sở - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện
Kết luận nội dung tố cáo hoặc Thông báo kết quả giải quyết tố cáo (nếu có yêu cầu).
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đơn tố cáo (mẫu số 46 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết nay muốn tố cáo tiếp thì người tố cáo phải cung cấp thông tin, tình tiết mới;
- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Nội dung tố cáo về vụ việc phải có đủ điều kiện để người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;
- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Tố cáo về vụ việc phải có đủ điều kiện để người có thẩm quyền giải quyết tố cáo kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm;
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2;
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu biểu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giải quyết đơn khiếu nại   (28/03/2017)
 • Công bố lại cảng thủy nội địa   (28/03/2017)
 • Công bố hoạt động cảng thủy nội địa   (28/03/2017)
 • Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa   (28/03/2017)
 • Xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa   (28/03/2017)
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đ   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật.   (28/03/2017)
 • Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương   (28/03/2017)
 • Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác   (28/03/2017)
 • Đăng ký phương tiện lần đầu chưa khai thác.   (28/03/2017)
 • Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư   (28/03/2017)
 • Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng   (28/03/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba tr   (28/03/2017)