Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài
 

27. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ  
- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail.
- Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc phòng ĐKKD phải thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp. Thời hạn trả kết quả được tính từ khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Cụ thể: 
a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;
b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
Bước 3: Trả kết quả
- Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện Thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail
- Khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải xuất trình giấy hẹn và nộp đủ lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Qua đường Bưu điện;
- Qua đường thư điện tử (Email: dkkdlaichau@gmail; điện thoại: 02313876438);
- Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (http://app.dkkd.gov.vn).
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a, Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
- Quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài
b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
c, Cơ quan phối hợp  thực hiện TTHC: Phòng Kê khai & Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phí, lệ phí:
200.000. đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông
tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của   (24/01/2017)
 • Giải thể doanh nghiệp   (24/01/2017)
 • Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo   (24/01/2017)
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)