Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba 12/11/2019
Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 

20. Thông báo tạm ngừng kinh doanh
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
- Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail.
- Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc phòng ĐKKD phải thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp. Thời hạn trả kết quả được tính từ khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Cụ thể:
- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
- Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
Lưu ý: Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.
Bước 3: Trả kết quả
- Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện Thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail
- Khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải xuất trình giấy hẹn và nộp đủ lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Qua đường Bưu điện;
- Qua đường thư điện tử (Email: dkkdlaichau@gmail; điện thoại: 02313876438);
- Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (http://app.dkkd.gov.vn)
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a, Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
b, Số lượng: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
c, Cơ quan phối hợp  thực hiện TTHC: Phòng Kê khai & Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục V-9,Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động (Phụ lục V-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)
Phí, lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Nộp Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
     

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần   (24/01/2017)