Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ sáu 15/11/2019
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
 

19. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail.
- Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc phòng ĐKKD phải thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp. Thời hạn trả kết quả được tính từ khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Cụ thể:
- Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp.
- Sau khi có quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp
Bước 3: Trả kết quả
- Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm hành chính chính trị - Phường Tân Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.; Điện Thoại: 02313876438; Email: dkkdlaichau@gmail
- Khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải xuất trình giấy hẹn và nộp đủ lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Qua đường Bưu điện;
- Qua đường thư điện tử (Email: dkkdlaichau@gmail; điện thoại: 02313876438);
- Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (http://app.dkkd.gov.vn).
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a, Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
- Điều lệ công ty chuyển đổi;
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
- Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
b, Số lượng: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
c, Cơ quan phối hợp  thực hiện TTHC: Phòng Kê khai & Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phí, lệ phí:
200.000. đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
     

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên   (24/01/2017)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần   (24/01/2017)
 • Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên   (24/01/2017)