BQLKKTCK Ma Lù Thàng
Thứ ba 12/11/2019
Cấp lại Giấy phép xây dựng
 

4. Cấp lại Giấy phép xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ.
 - Địa điểm: Bộ phận TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
+ Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Trong thời hạn 1 ngày làm việc, Ban Quản lý kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý xem xét cấp lại giấy phép.
Bước 3: Trả kết quả.
- Địa điểm: TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi hồ sơ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát).
b) Số lượng hồ sơ:02 bộ.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép xây dựng (đã có xác nhận gia hạn).
Lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
- Trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.
Căn cứ pháp lý TTHC
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008.
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh Giấy phép xây dựng   (30/12/2016)
 • Gia hạn Giấy phép xây dựng   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy phép xây dựng   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàn   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý   (30/12/2016)
 • Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư   (30/12/2016)
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng k   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng   (30/12/2016)