BQLKKTCK Ma Lù Thàng
Thứ ba 12/11/2019
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
 

2. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ.
 - Địa điểm: Bộ phận TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
+ Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.
- Trường hợp tài liệu thiếu, không đúng quy định hoặc không đúng thực tế: Ban Quản lý gửi thông báo hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý gửi thông báo hướng dẫn Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng được các nội dung theo Thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ban Quản lý thông báo cho Chủ đầu tư về lý do không cấp Giấy phép.
Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến được coi là đã đồng ý và chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ban Quản lý cấp giấy phép xây dựng.
Trong trường hợp phải xem xét thêm thì Ban Quản lý phải thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư biết lý do; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Bước 4: Trả kết quả.
- Địa điểm: TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi hồ sơ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
- Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
b) Số lượng hồ sơ:02 bộ.
Thời hạn giải quyết
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với nhà ở riêng lẻ).
- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với các trường hợp cấp giấy phép xây dựng còn lại).
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Các cơ quan phối hợp: Tùy theo từng dự án (Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an Phòng cháy chữa cháy; Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch; Sở Xây dựng)
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép xây dựng.
Lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:
+ Nhà ở riêng lẻ: Phụ lục số 18, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
+ Công trình: Phụ lục số 17, Thông tư 10/2012/TT-BXD.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung:
- Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
- Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
- Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
Căn cứ pháp lý TTHC
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008.
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp Giấy phép xây dựng   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàn   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý   (30/12/2016)
 • Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư   (30/12/2016)
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng k   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng   (30/12/2016)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đ   (30/12/2016)
 • Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư   (30/12/2016)