BQLKKTCK Ma Lù Thàng
Thứ sáu 15/11/2019
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
 

13. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Trình tự thực hiện
Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
 - Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ), Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, nội dung và số lượng hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.
Bước 3: Trả kết quả.
- Địa điểm: TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi hồ sơ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bản sao hợp đồng BCC.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) có văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC.
Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện TTHC
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.
Phí, lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không.
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008.
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC   (30/12/2016)
 • Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư   (30/12/2016)
 • Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư   (30/12/2016)
 • Giãn tiến độ đầu tư   (30/12/2016)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài   (30/12/2016)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chứ   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không điều chỉnh quyết định c   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư   (30/12/2016)
 • Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)