BQLKKTCK Ma Lù Thàng
Thứ sáu 15/11/2019
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
 

10. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nhà đầu tư Thông báo bằng văn bản về việc ngừng hoạt động.
 - Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ), Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung Thông báo:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy tiếp nhận.
+ Trường hợp chưa hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Gửi Thông báo tới phòng chuyên môn và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.
Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Ngay khi tiếp nhận.
Đối tượng thực hiện TTHC
Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.
Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng;
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện TTHC
Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.
Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.
Phí, lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư) theo Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008.
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giãn tiến độ đầu tư   (30/12/2016)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài   (30/12/2016)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chứ   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không điều chỉnh quyết định c   (30/12/2016)
 • Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư   (30/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư   (30/12/2016)
 • Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   (14/02/2014)
 • Cấp lại GCN ĐKKD, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, VP đại diện (TH GCN đăng ký bị mất)   (14/02/2014)
 • Cấp lại GCN ĐKKD, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, VP đại diện (TH GCN đăng ký bị hư hỏng)   (14/02/2014)