Sở Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Hiệp thương giá do bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài
 

 5. Thủ tục: Hiệp thương giá do bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
+ Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại: 0231.3876.525.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
+ Địa chỉ: Tầng 8 nhà B
+ Số điện thoại: 0231.3876.525.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả)
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Tài chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên mua và bên bán
- Bên mua và bên bán lập phương án giá hiệp thương: Giải trình rõ phương án, mức giá đề nghị hiệp thương
- Lập hồ sơ theo phụ lục 03 kèm Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính
3. Các tài liệu có liên quan khác
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (bản gốc)                  
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Kết luận và ghi biên bản, thông báo kết quả hiệp thương giá
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục số 3: Hồ sơ hiệp thương giá kèm theo Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
    - Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
     - Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá;
    - Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá;
     - Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ.
     - Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2015 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
    - Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hiệp giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)   (29/12/2016)
 • Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)   (29/12/2016)
 • Thủ tục: Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.   (29/12/2016)
 • Thủ tục: Kê khai giá lần đầu do sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ   (29/12/2016)
 • Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước   (29/12/2016)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Xác định giá trị QSD đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không th   (29/12/2016)
 • Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Trình tự, thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách   (29/12/2016)
 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Kinh phí trợ giá, trợ cước   (15/06/2012)