Sở Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
 

5. Thủ tục: Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ.
- Địa điểm: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài chính.
+ Địa chỉ: Tầng 8 nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại: 0231.3876.525.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại sở Tài chính
Thành phần, số lượng Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Công văn đề nghị xử lý tài sản dự án khi kết thúc bao gồm danh mục tài sản, chủng loại, số lượng, tình trạng, giá trị
2. Hình thức đề nghị xử lý
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết
- 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất
- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tài sản khác.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan.
Kết quả thực hiện TTHC
- Quyết định của UBND tỉnh
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;
- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định việc chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
- Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xác định giá trị QSD đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không th   (29/12/2016)
 • Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   (29/12/2016)
 • Trình tự, thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách   (29/12/2016)
 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập   (29/12/2016)
 • Kinh phí trợ giá, trợ cước   (15/06/2012)
 • Bổ sung vốn doanh nghiệp nhà nước   (15/06/2012)
 • Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được NN giao đất...   (15/06/2012)
 • Tổng hợp phương án xử lý tài sản nhà nước theo phân cấp   (15/06/2012)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc   (15/06/2012)
 • Thẩm định các phương án giá   (15/06/2012)
 • Đăng ký kê khai giá   (15/06/2012)