Sở Khoa học & Công nghệ
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
 

2. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ tại phòng Hành chính Tổng hợp – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu. Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng- phường Đông Phong – thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu. Số điện thoại 02313.876813
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 30 ngày. Thời hạn giải quyết được tính từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
Bước 3: Nhận kết quả
Trả kết quả trực tiếp tạiPhòng Hành chính Tổng hợp – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu.
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Công chức kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao trả kết quả.
Hoặc qua đường bưu điện
Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1.     Thành phần hồ sơ:
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
2. Số lượng hồ sơ:01 bản
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc.
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày
- Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi tổ chức đề nghị không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 30 ngày
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn - Mẫu 01-TTHC02-TCĐLCL.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn
Đối với cơ sở sản xuất
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;
3. Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông 21/2014/TT-BKHCN.
Đối với cơ sở nhập khẩu
1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.
2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
- Luật Đo lường ngày 11/11/2011
- Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
- Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa
Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng   (20/12/2016)
 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp   (20/12/2016)
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp   (20/12/2016)
 • Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán t   (20/12/2016)
 • Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng t   (20/12/2016)
 • Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)   (20/12/2016)
 • Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ(đối với thiết bị X-quang chẩn đoán tro   (20/12/2016)
 • Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)   (20/12/2016)
 • Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).   (20/12/2016)
 • Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế   (20/12/2016)
 • Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp   (20/12/2016)
 • Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp   (20/12/2016)
 • Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp   (20/12/2016)
 • Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước.   (20/12/2016)
 • Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng kinh phí từ   (20/12/2016)