Sở Khoa học & Công nghệ
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
 

2. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Sở Khoa học và Công nghệ (nếu nộp trực tiếp)
Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà E - Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - phường Tân Phong – thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu. Số điện thoại 02313.876411.
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.
Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời hạn giải quyết được tính từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
Bước 3: Nhận kết quả
Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Công chức kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
 + Đơn đề nghị;
+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;
+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;
+ Báo cáo đánh giá an toàn;
+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;
+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;
+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;
+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Lệ phí
- Phí thẩm định an toàn:
+ Thiết bị X-quang chụp răng: 1.500.000 đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang chụp vú: 1.500.000 đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang di động:          1.500.000 đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.000.000 đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị đo mật độ xương:         2.000.000 đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 4.000.000 đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tình:6.000.000 đồng/1 thiết bị
+ Hệ thiết bị PET/CT: 12.00.000 đồng/1 thiết bị
- Lệ phí cấp giấy phép:     100.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu t khai
- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạMẫu 02-TTHCNLNT02-SKHCN.
- Phiếu khai báo thiết bị X-quangMẫu 03-TTHCNLNT02-SKHCN.
- Báo cáo đánh giá an toàn, bao gồm: trang bìa chính, trang bìa phụ và nội dung báo cáo Mẫu 04-TTHCNLNT02-SKHCN.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế   (20/12/2016)
 • Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp   (20/12/2016)
 • Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp   (20/12/2016)
 • Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp   (20/12/2016)
 • Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước.   (20/12/2016)
 • Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng kinh phí từ   (20/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ   (20/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ   (20/12/2016)
 • Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước   (20/12/2016)
 • Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước   (20/12/2016)
 • Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách   (20/12/2016)
 • Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sác   (20/12/2016)
 • Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà n   (20/12/2016)
 • Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước   (20/12/2016)
 • Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh.   (20/12/2016)