Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ ba 12/11/2019
Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên
 

32. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các địa điểm không cùng trên địa bàn 1 tỉnh ( đối với tổ chức xuất ra); lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng; lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến; lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên trong nước, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu ( đối với tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân xuất ra).
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Người yêu cầu xác nhận đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
- Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay
- Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Nhận kết quả
- Địa điểm:Hạt Kiểm lâm nơi nộp hồ sơ
- Thời gian vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Hồ sơ gồm:
- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)
- Hoá đơn bán hàng (nếu có)
- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản
b) Số lượng: 01 bộ (bản Chính)
Thời hạn giải quyết
- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)
- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
 Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm sở tại
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm sở tại
Đối tượng thực hiện TTHC
- Tổ chức
- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư                                                   
Mẫu đơn, tờ khai
- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)
- Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)
Phí, lệ phí
 Không                           
Kết quả thực hiện TTHC
Xác nhận trên bảng kê lâm sản                             
Điều kiện thực hiện TTHC
không
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.
- Thông tư số: 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ xung một số điều Thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thẩm định, phê duyệt cải tạo rừng (Đối với chủ rừng không phải tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT q   (16/12/2016)
 • Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý   (16/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý   (16/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý   (16/12/2016)
 • Thẩm định cho BQL khu rừng đặc dụng lập để kinh doanh các dịch vụ du lịch   (16/12/2016)
 • Thẩm định cho BQL khu rừng đặc dụng lập để kinh doanh các dịch vụ   (16/12/2016)
 • Thẩm định cho BQL khu rừng đặc dụng lập để thực hiện các p/a chi trả DVMTR   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh thành lập   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do TTCP thành lập   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh thành lập   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng   (16/12/2016)
 • Thẩm định, điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng   (16/12/2016)
 • Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy   (16/12/2016)