Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ ba 12/11/2019
Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy
 

17. Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; Tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Các tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo đúng quy đinh;
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Tên thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ của Tổ chức
-  Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế khai thác
- Sơ đồ khu khai thác
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng hoặc đơn vị khai thác biết để bổ sung theo quy định.
- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận dụng, tận thu và trả kết quả cho chủ rừng.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Các chủ rừng là tổ chức (Gồm: các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp)
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Điều 13 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Khai thác tận dụng trên diện tích GPMB để xây dựng hoặc sử dụng không phải lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại   (16/12/2016)
 • Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Phê duyệt Phương án Điều chế rừng hoặc Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức.   (16/12/2016)
 • Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức   (16/12/2016)
 • Chặt nuôi dưỡng rừng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý   (16/12/2016)
 • Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác ngiên cứu khoa   (16/12/2016)
 • Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn   (16/12/2016)
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư­, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con   (16/12/2016)
 • Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống   (16/12/2016)