Sở Nông nghiệp & PTNT
Thứ sáu 15/11/2019
Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
 

5. Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hố sơ theo đúng quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30;
+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức), Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 2 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại liên hệ: 02313.876.582.
- Thời gian nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30;
+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả;Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).  
Cách thức thực hiện:
 Tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp;
- Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng cần chuyển đổi mục đích của Sở Nông nghiệp và UBND cấp huyện;
- Biểu thống kê diện tích khu rừng tự nhiên cần chuyển đổi mục đích sử dụng;
- Dự án đầu tư ( Đối với tổ chức );
- Hồ sơ thuyết minh phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp;
- Bản đồ hiện trạng khu rừng tự nhiên cần chuyển đổi mục đích sử dụng.
b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ bản chính.
Thời hạn giải quyết:
- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
+ Thời gian thẩm định của Sở Nông nghiệp: 15 ngày.
+ Thời gian phê duyệt của UBND tỉnh: 05 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân;
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu;
- Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Nghị định số 23/2006/NĐ - CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con   (16/12/2016)
 • Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống   (16/12/2016)
 • Giao búa bài cây ( Trong khai thác rừng sản xuất là gỗ rừng tự nhiên)   (16/12/2016)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung   (16/12/2016)
 • Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung   (16/12/2016)
 • Tiếp nhận bản Đăng ký Công bố hợp quy chất lượng thức ăn chăn nuôi.   (16/12/2016)
 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi   (16/12/2016)
 • Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đố   (16/12/2016)
 • 17. Gia hạn GCN đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản   (13/12/2015)
 • 16. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản   (13/12/2015)
 • 15. Kiểm dịch giống thủy sản vận chuyển trong tỉnh   (13/12/2015)
 • 14. Kiểm dịch giống thủy sản vận chuyển trong nước   (13/12/2015)
 • 13. Kiểm dịch vận chuyển sản phẩm thủy sản vận chuyển trong tỉnh   (13/12/2015)
 • 12. Kiểm dịch vận chuyển thủy sản thương phẩm vận chuyển trong tỉnh   (13/12/2015)