Sở Nội vụ
Thứ tư 13/11/2019
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
 

Trình tự thực hiện
Bước 1Chuẩn bị hồ sơ
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lập hồ sơ gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
Bước 2Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - tầng 2 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 00 phút
+ Chiều từ 13giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3:
Sở Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
Bước 4: Nhận kết quả
- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - tầng 2 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 00 phút
+ Chiều từ 13giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Trường hợp từ chối thì Sở Nội vụ phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
b) Văn bản chấp thuận của Tỉnh ủy,;
c) Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong, nội dung gồm:
- Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập thanh niên xung phong;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;
- Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;
- Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;
- Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;
- Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).
d) Đối với việc thành lập, Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sử Tài chính;
e) Tài liệu chứng minh điều kiện để được thanh lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP;
f) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện TTHC
a) UBND tỉnh Lai Châu
b) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
Phí, lệ phí
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC
- Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh;
- Quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;
- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thai hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 4, Điều 5).

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục đặt Văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục tự giải thể Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục đổi tên Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập Hội   (14/12/2016)
 • Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội   (14/12/2016)
 • Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND   (14/12/2016)
 • Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng   (14/12/2016)