Sở Nội vụ
Thứ ba 12/11/2019
Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
 
4. Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện
Bước 1Chuẩn bị hồ sơ
Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hộichuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 8h đến 11h
+ Chiều từ 14h đến 16h30'
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3:
Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định.
Bước 4: Nhận kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 8h đến 11h
+ Chiều từ 14h đến 16h30'
Trường hợp từ chối thì Sở Nội vụ phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
Hồ sơ thành lập gồm:
1) Tờ trình thành lập.
Nội đung Tờ trình nêu rõ:
- Sự cần thiết thạch lập cơ sở bảo trợ xã hội;
- Quá trình xây dựng đề án;
- Nội dung cơ bản của đề án;
- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
2) Đề án thành lập.
Nội dung đề án gồm:
- Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;
- Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;
- Đối tượng tiếp nhận;
- Tổ chức bộ máy; nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm;
- Một số thông tin cơ bản về người dự kiến làm giám đốc;
- Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;
- Kế hoạch kinh phí;
- Dự kiến hiệu quả;
- Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.
3) Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.
Dự thảo quy chế gồm các nội dung cơ bản:
- Trách nhiệm của Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;
- Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;
- Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;
- Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu tờ trình.
Mẫu số 5 kèm theo Phụ lục của Nghị định số 81/2012/NĐ-CP.
Phí, lệ phí
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Quyết định hành chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Theo quy định tại Chương II, Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng   (14/12/2016)
 • Đăng ký thi đua   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Hiệp y khen thưởng   (14/12/2016)
 • Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích đột xuất   (14/12/2016)
 • Thủ tục khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại   (14/12/2016)
 • Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động   (14/12/2016)
 • Thủ tục Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ   (14/12/2016)
 • Tặng Huân chương các loại   (14/12/2016)
 • Tặng cờ thi đua của Chính phủ   (14/12/2016)