Sở Nội vụ
Thứ sáu 15/11/2019
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 
3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ.
Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầu đủ thì thực hiện bước 3.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ.
Bước 4: Văn bản thẩm định trình UBND tỉnh.
Cách thức thực hiện
Tiếp nhân hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Hồ sơ bao gồm:
+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 (mười lăm ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
Phí, lệ phí
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Quyết định hành chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
1. Không còn chức năng, nhiệm vụ;
2. Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;
3. Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập   (14/12/2016)
 • Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng   (14/12/2016)
 • Đăng ký thi đua   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Hiệp y khen thưởng   (14/12/2016)
 • Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích đột xuất   (14/12/2016)
 • Thủ tục khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại   (14/12/2016)
 • Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động   (14/12/2016)
 • Thủ tục Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ   (14/12/2016)
 • Tặng Huân chương các loại   (14/12/2016)
 • Tặng cờ thi đua của Chính phủ   (14/12/2016)
 • Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc   (14/12/2016)