Sở Nội vụ
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký thi đua
 
 

Trình tự thực hiện
Bước 1.
Hướng dẫn cho cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ thủ tục trong bộ hồ sơ theo quy định.
Bước 2.
- Nộp hồ sơ tại Văn Thư Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần).
 - Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đua, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
- Tổng hợp hồ sơ đăng ký thi đua hàng năm.
Bước 3.
- Các trường hợp đăng ký khen cao Sở Nội vụ lập tờ trình tham mưu UBND tỉnh đăng ký các danh hiệu thi đua với Hội đồng khen thưởng Trung ương.
 - Gửi văn bản thông báo về các sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh được biết.
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính (vào các ngày làm việc trong tuần).
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Văn bản đăng ký thi đua.
2. Danh sách đăng ký thi đua.
Số lượng hồ sơ:     01   (bộ)
 
Thời hạn giải quyết
 
Hạn cuối cùng 15/2 hàng năm; Hệ thống giáo dục hạn cuối đến 30/10 hàng năm
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan có liên quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản xác nhận
Lệ phí (nếu có)
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;
- Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
- Quyết đinh số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu, quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Hiệp y khen thưởng   (14/12/2016)
 • Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích đột xuất   (14/12/2016)
 • Thủ tục khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại   (14/12/2016)
 • Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động   (14/12/2016)
 • Thủ tục Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ   (14/12/2016)
 • Tặng Huân chương các loại   (14/12/2016)
 • Tặng cờ thi đua của Chính phủ   (14/12/2016)
 • Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc   (14/12/2016)
 • Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ   (14/12/2016)
 • Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp   (14/12/2016)
 • Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một h   (14/12/2016)
 • Chấp thuận tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo   (14/12/2016)