Sở Nội vụ
Thứ sáu 15/11/2019
Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
 
 

Trình tự thực hiện
Bước 1.
- Hướng dẫn cho tập thể, cá nhân chuẩn bị đầy đủ thủ tục trong bộ hồ sơ theo quy định.
Bước 2.
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 8h đến 11h
+ Chiều từ 14h đến 16h30'
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của tập thể, cá nhân:
    + Trường hợp hồ sơ của tập thể, cá nhân đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và viết giấy hẹn cho người nộp (hoặc hẹn người nộp hồ sơ đến lấy kết quả khi có thông báo). Người đến nộp hồ sơ để lại địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.
    + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3.
Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ chuẩn bị nội dung họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
Bước 4.
 Sau khi được sự nhất trí Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ làm tờ trình trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Bước 5.
 - Khi có kết quả Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (vào các ngày làm việc trong tuần; trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Đối với cá nhân, tổ chức (người đại diện) khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng (01 bản chính).
2. Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng (01 bản chính).
3. Báo cáo thành tích (01 bản chính).
4. Tóm tắt thành tích (gửi bằng file điện từ định dạng .doc)
Số lượng hồ sơ:   01 bộ (bản chính)..
Thời hạn nộp hồ sơ
15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính + Bằng khen, bằng chứng nhận, hiện vật khen thưởng
Lệ phí (nếu có)
không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (Mẫu số 1 dùng cho tập thể);
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (Mẫu số 2 dùng cho cá nhân).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Có danh mục 3 kèm theo
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;
- Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
- Quyết đinh số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu, quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hiệp y khen thưởng   (14/12/2016)
 • Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh   (14/12/2016)
 • Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài   (14/12/2016)
 • Khen thưởng thành tích đột xuất   (14/12/2016)
 • Thủ tục khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại   (14/12/2016)
 • Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động   (14/12/2016)
 • Thủ tục Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ   (14/12/2016)
 • Tặng Huân chương các loại   (14/12/2016)
 • Tặng cờ thi đua của Chính phủ   (14/12/2016)
 • Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc   (14/12/2016)
 • Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ   (14/12/2016)
 • Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp   (14/12/2016)
 • Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một h   (14/12/2016)
 • Chấp thuận tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo   (14/12/2016)
 • Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số   (14/12/2016)