Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấ
 
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân, tổ chứcnộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 0231.3 876 183; Fax: 0231.3 877 560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ (thành phần, số lượng và tính pháp lý) thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình giấy tờ, nộp lại phiếu hẹn trả kết quả và đồng thời trình biên lai thu phí cho công chức trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả vào sổ theo dõi.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
a. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
1. Một (01) văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
4. Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
5. Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có).
6. Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh).
7. Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung).
8. Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015.
b. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
1. Một (01) văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015.
2. Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3c, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
4. Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
5. Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có).
6. Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh).
7. Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung).
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu có kho bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu theo quy định: Phải có hồ sơ thiết kế kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu
8. Các hợp đồng nguyên tắc ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã được cấp Giấy xác nhận
9. Giấy xác nhận còn hiệu lực của các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
10. Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4b Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015.
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, trong thời hạn tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân để hoàn thiện.
- Thời hạn cấp giấy xác nhận: Không quá 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Ghi chú: Thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ không bao gồm thời gian xem xét hồ sơ, thời gian hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận              
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu lamg nguyên liệu sản xuất (Phụ lục 2a, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015.
- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3b, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015.(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3c, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015. (Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất)
- Bản cam kết:về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu (Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sản xuất).
 - Bản cam kết: về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu (Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu để sản xuất).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;
- Căn cứ Thông tư số: 41/2015/TT-BTNMT, ngày 9 tháng 9 năm 2015.
 

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại   (14/12/2016)
 • Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức   (13/12/2016)
 • Thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Thẩm định Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán về đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Lấy ý kiến với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh   (13/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và   (13/12/2016)
 • Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước   (13/12/2016)
 • Cấp lại quyết định cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.   (13/12/2016)
 • Cấp lại quyết định cấp phép tài nguyên nước   (13/12/2016)
 • Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất   (13/12/2016)
 • Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ   (13/12/2016)