Sở Tài nguyên & Môi trường
Thứ sáu 15/11/2019
Đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 
 1. Đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân, tổ chứcnộp hồ sơ.
a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3 Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 0231.3 876 183; Fax: 0231.3 877 560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ (thành phần, số lượng và tính pháp lý) thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại hồ sơ.
b) Nộp hồ sơ qua đường bưu điện:
Chủ nguồn thải CTNH lập 01 (một) hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 01 giờ 30 phút đến 04 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình giấy tờ, nộp lại phiếu hẹn trả kết quả và đồng thời trình biên lai thu phí cho công chức trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả vào sổ theo dõi.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNHthực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 6A Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.
 
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, trong thời hạn tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.
- Thời hạn cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể như sau:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đầy đủ, hợp lệ. Thời gian kiểm tra đối với một cơ sở không quá 02 (hai) ngày làm việc.
+ Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (B)Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với 01 (một) mã số quản lý CTNH theo quy định tại Phụ lục 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại lần 1,2,3… chủ nguồn thải chất thải nguy hại              
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân   (13/12/2016)
 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức   (13/12/2016)
 • Thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Thẩm định Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán về đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   (13/12/2016)
 • Lấy ý kiến với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh   (13/12/2016)
 • Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và   (13/12/2016)
 • Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước   (13/12/2016)
 • Cấp lại quyết định cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.   (13/12/2016)
 • Cấp lại quyết định cấp phép tài nguyên nước   (13/12/2016)
 • Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất   (13/12/2016)
 • Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ   (13/12/2016)
 • Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước   (13/12/2016)