Sở Công thương
Thứ sáu 15/11/2019
32. Thủ tục cấp GPHĐ điện lực trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
 

32. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Tầng 6 nhà E - Khu Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 02313.876.759
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu
- Thời gian trao trả thông báo: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả thông báo viết phiếu nộp lệ phí.
+ Công chức trả thông báo kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận thông báo ký nhận, trao thông báo cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh của người ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT; Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.
4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
5. Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
6. Bản sao Thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng đấu nối.
7. Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.
8. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Mục 1 và Mục 2.
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức
- Cá nhân.                                                              
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Lai Châu.
- Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý điện năng - Sở Công Thương Lai Châu.
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép
Phí, lệ phí
Phí 800.000 đồng + lệ phí 300.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Yêu cầu hoặc điều kiện 1 (Điều kiện chung)
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định luật Hợp tác xã;
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
- Có hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Yêu cầu hoặc điều kiện 3
Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại “Yêu cầu hoặc điều kiện 4”.
Yêu cầu hoặc điều kiện 4
Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13;
2. Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
3. Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện;
4. Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;
5. Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỉ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

   

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 31. Thủ tục cấp GPHĐ điện lực trong hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dướ   (29/12/2015)
 • 30. Thủ tục cấp GPHĐĐL trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp   (29/12/2015)
 • 29. Cấp GPHĐĐL trong hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp đi   (29/12/2015)
 • 28. Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất   (29/12/2015)
 • 27. Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kin   (29/12/2015)
 • 26. Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiệ   (29/12/2015)
 • 25. Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   (29/12/2015)
 • 24. Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp   (29/12/2015)
 • 23. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu   (29/12/2015)
 • 22. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu   (29/12/2015)
 • 21. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu   (29/12/2015)
 • 20. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 19. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 18. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm   (29/12/2015)