Sở Công thương
Thứ ba 12/11/2019
20. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
 

20. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Trình tự
thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Tầng 6 nhà E - Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 02313.876.759.
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức xin cấp giấy phép xuất trình chứng minh Nhân dân (hoặc giấy giới thiệu) để đối chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính Các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3: Nhận kết quả:
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
- Công chức trả giấy đăng ký, ghi số lượng và ký.
- Người đến nhận kết quả phải nộp lại Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).
- Thời gian trao trả kết quả: Các ngày hành chính trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Cách thức
thực hiện
- Trực tiếp tại Sở Công thương.
- Qua bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép. Hồ sơ cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
* Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. Tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 60/2014/TT-BCT;
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp (nếu có).
2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn
giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC
- Tổ chức
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường.
Kết quả thực hiện TTHC
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (cấp lại).
Lệ phí
- Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần.
- Lệ phí: 400.000 đồng/giấy/lần.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư số 60/2014/TT-BCT.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.
- Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.
- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.
- Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.
- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

   

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 19. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 18. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)   (29/12/2015)
 • 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm   (29/12/2015)
 • 16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm   (29/12/2015)
 • 15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm   (29/12/2015)
 • 14. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm   (29/12/2015)
 • 13. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất   (29/12/2015)
 • 12. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất   (29/12/2015)
 • 11. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm   (29/12/2015)
 • 10. Thẩm định Thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình công nghiệp điện   (29/12/2015)
 • 9. Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình công nghiệp điện   (29/12/2015)
 • 8. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng   (29/12/2015)
 • 7. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 6. Cấp lại GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   (29/12/2015)
 • 5. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)