Sở Công thương
Thứ ba 12/11/2019
9. Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình công nghiệp điện
 

9. Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình công nghiệp điện
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Tầng 6 nhà E - Khu Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02313.876.759
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
- Trình tự trả:
+ Công chức trả thông báo viết phiếu nộp lệ phí.
+ Công chức trả thông báo kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận thông báo ký nhận, trao thông báo cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ.
2. Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.
3. Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
4. Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.
5. Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
6. Các tài liệu chứng minh tính tin cậy của số liệu thủy văn, địa chất.
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Tổ chức
- Cá nhân.                                                              
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Lai Châu.
- Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý điện năng - Sở Công Thương Lai Châu.
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Kết quả thầm định Thiết kế cơ sở
Phí, lệ phí
Mức thu phí thẩm định được tính theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài Chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định luật Hợp tác xã;
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
- Có hồ sơ đề Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình công nghiệp điện Nhóm B trở xuống.
- Nộp lệ phí, phí Thẩm định Thiết kế cơ sở theo quy định.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13;
2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ;
 
 
3. Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài Chính.
4. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế xây dựng công trình công nghiệp điện.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 8. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng   (29/12/2015)
 • 7. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 6. Cấp lại GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   (29/12/2015)
 • 5. Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)
 • 4. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất,   (29/12/2015)
 • 3. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều   (29/12/2015)
 • 2. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều k   (29/12/2015)
 • 1. Xin tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B,C   (29/12/2015)
 • 10. điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị   (24/09/2014)
 • 9. chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị   (24/09/2014)
 • Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp giấy chứng nhận hết hạn)   (14/02/2014)
 • Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp giấy chứng nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)   (14/02/2014)
 • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm   (14/02/2014)
 • 39. Giải quyết tố cáo.   (07/06/2012)
 • 38. Giải quyết đơn thư Khiếu nại.   (07/06/2012)